Hírek, pályázatok

Az MNT civil szervezetek támogatására vonatkozó 2013-as pályázata

2013.04.25.

 C – 2 

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG - VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

A  MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Közigazgatási Hivatala

 

            A Magyar Nemzeti Tanács szervei által biztosított támogatások odaítélésének eljárásáról szóló határozat (elfogadva 2012. július 25-én H/13/2012 iratszám alatt) 1. szakasza 3. bekezdése és 6. szakasza) alapján a Tanács elnöke a 2013. április 23-án meghozott MNT-639/K/2013-C/197/1 iratszámú határozatával közzéteszi a 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ,

2013 ÉVBEN ODAÍTÉLENDŐ TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁT   

 

1./A pályázat formája: nyíltpályázat.

2./A pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő támogatás: 1.227.000,00 (azaz: egymilliókétszázhuszonhétezer) dinár.

3./A támogatás vissza nem térítendő.

A támogatás igényelhető: működésre, eszközbeszerzésre és rendezvényszervezésre (A megítélt és folyósított támogatások kizárólag a Támogató által meghatározott célokra fordíthatók. Egyéb célú, a pályázatban megfogalmazottaktól eltérő felhasználáshoz a Támogató írásos jóváhagyását kell kérni. Ilyen jóváhagyást a Tanács elnöke adhat írásos formában).

A támogatás előfinanszírozásra igényelhető.

A támogatás felső határa: 50.000,00 dinár.

A pályázat tárgyának ebben az évben kell megvalósulnia. A jelentést az odaítélt eszközök felhasználásáról a naptári év november 30-ig szükséges leadni a Szekeres László Alapítványnak. 

4./A jelen határozat alapján meghirdetett támogatási pályázaton a szerbiai székhellyel rendelkező civil szervezetek pályázhatnak, kivéve a kulturális alaptevékenységű szervezeteket, amelyek részére a Magyar Nemzeti Tanács részéről külön pályázat kerül kiírásra.

A meghirdetett támogatási pályázaton a pályázók egy kérelmet adhatnak át.

5./A pályázatokon való részvétel feltételei, hogy:

-       a pályázó jelen pályázat 4. pontjának megfelelően a kiírt pályázat részvevői körébe   tartozik, és

-       a pályázó a pályázati határidőn belül beadta a pályázati jelentkezését a pályázati kiírásnak    megfelelően a Szekeres László Alapítványnak, és

-       a pályázónak nincs elmaradott és határidőre el nem számolt tartozása a Támogató felé, és

-       a pályázó hiánytalan dokumentációt nyújtott be a pályázati kiírásnak megfelelően a Szekeres László Alapítványnak.

6./A pályázat határideje:

-       a pályázati felhívás 2013. április 25-től 2013. május 15-ig áll nyitva a pályázók         számára,

-       a pályázatok beérkezési határideje: 2013. május 15., 14 óra,

-       a pályázat a pályázati jelentkezések határidejét követő legkésőbb 30 napon belül       elbírálásra kerül,

-       a pályázati eredmények az elbírálást követő legkésőbb 5 munkanapon belül közzétételre       kerülnek a Tanács honlapján, és a pályázók elektronikus formában tájékoztatva lesznek.

 

7./A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázat lebonyolításáról és elszámoltatásáról a Szekeres László Alapítvány gondoskodik.

A kérelmeket elektronikus és nyomtatott formában is be kell küldeni!

A pályázati űrlap (C-3) a  www.mnt.org.rs és awww.szla.org.rshonlapról letölthető.

Elektronikus formában a kérelmeket a rendszeresített pályázati űrlapon (C- 3) kell elküldeni a következő e-mail címre: office@szla.org.rs.

A kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot (C-3) egy eredeti példányban, postai küldeményként a Szekeres László Alapítvány, 24000  Szabadka/Subotica, Age Mamužića 11/II. címre kell eljuttatni, vagy személyesen munkanapokon 8 és 16 óra között a Szekeres László Alapítványnak az Ago Mamužić utca 13. számú épülete II. emeletén levő irodájába, illetve munkanapokon és hétvégén 8 és 18 óra között a szabadkai Magyar Ház portáján (Ago Mamužić utca 11.).

A pályázatokat a „CIVIL PÁLYÁZAT-2013” megjelöléssel, ellátva a pályázó nevével és címével kell beadni.

8./ A pályázat elbírálását végző bizottság összetétele: Szűcs Balázs-elnök, Beretka Katinka-tag, Lovas Ildikó-tag, Dr. Lengyel László-tag, Simon Erzsébet-tag, Joó Horti Lívia-tag, Dr. Zsoldos Ferenc-tag. 

A pályázat elbírálást végző bizottság a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala elnökének 2013. március 4-én, MNT-305/K/2013-J/134/3 iratszámú végzésével lett kinevezve a 2013-as naptári évre.

9./A pályázatok elbírálásánál a Vajdasági Magyar Civil Kataszterben szereplő szervezetek előnyben részesülnek.

A pályázat elbírálási mércéi A Magyar Nemzeti Tanács szervei által biztosított támogatások odaítélésének eljárásáról szóló határozat (elfogadva 2012. július 25-én H/13/2012 iratszám alatt) kerültek meghatározásra.  A határozat szövege letölthető a Magyar Nemzeti Tanács honlapjáról (www.mnt.org.rs.).

A támogatások odaítélésének javaslatáról, az illetékes bizottság minden körülményt figyelembe véve ÉRTÉKELI A PÁLYÁZATI JELENTKEZÉSEKET,   különös tekintettel a kiírt pályázati célok megvalósulására, és„MEGFELELŐ”  VAGY „NEM MEGFELELŐ” ÉRTÉKELÉST ADHAT,  melyeket továbbít a Tanács elnökének, döntéshozatalra.

Forráshiányra való hivatkozással a pályázati jelentkezések elutasíthatóak.

Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a Támogatott kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket. 

10./A pályázat melléklete: C – 3 pályázati űrlap,   

11./ A pályázati eredményként meghirdetésre kerülő jogosultsági rangsorról a Tanács elnöke külön határozattal dönt. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntésről a pályázók hivatalos értesítést kapnak.

12./Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a Támogatott kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket.

13./ A megítélt és folyósított támogatások a Támogató által elfogadott elszámolási szabályzat alapján kerülnek elszámolásra, amelynek rendelkezései a kiírt pályázat részét képezik.

14./Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a kiírt pályázat alapján jogosultságot szerzett pályázó nem valós adatokat szolgáltatott annak elbírálásához, elveszíti a jogosultságát a támogatásra és a Közigazgatási Hivatalnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.

15./A pályázati felhívás a Magyar Nemzeti Tanács és a Szekeres László Alapítvány honlapján, valamint a Magyar Szó című napilapban kerül megjelentetésre.

16./További információk a Szekeres László Alapítvány 024/554-450-es telefonszámán kaphatóak.

 

 

         Dr. Korhecz Tamás

                                                                                                                 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke

(Forrás: Magyar Nemzeti Tanács honlapja)

Az eredeti kiírás olvasható és a csatolt dokumentumok letölthetők a következő honlap címről:

http://www.mnt.org.rs/12-Palyazatok/738-Az-MNT-civil-szervezetek-tamogatasara-vonatkozo-2013-as-palyazata

Magyarkanizsa: A hő- és hangszigetelő szakemberek átvették diplomáikat

2013.04.25.

A magyarkanizsai Oktatási és Művelődési Intézmény felnőttképzéssel foglalkozó részlege tavaly hazánkban egyedülálló projektre nyert támogatást: a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázaton 600 ezer forintot ítéltek meg a Hő- és hangszigetelő szakember képzés című projektjüknek. A képzés elsődleges célja az volt, hogy a hallgatókból olyan szakembereket, szakmunkásokat képezzenek, akik képesek megfelelni a korszerű építőipari, épületenergetikai elvárásoknak, hogy az itt szerzett gyakorlati és elméleti tudást hatékonyan hasznosítsák majd munkahelyükön, vagy az elsajátított ismeretek birtokában munkát, illetve munkahelyet szerezzenek. A tandíjmentes oktatásra a tervezett 15 főnél sokkal többen jelentkeztek, így további támogatók bevonásával 28, többnyire munkanélküli hallgató vehetett részt a 126 órás kurzuson. A képzés résztvevői, miután megismerkedtek az épületek szigetelésének elméleti tudnivalóival, gyakorlati oktatáson vettek részt, és ennek részeként a Kuckó Nagycsaládosok Egyesületének ajánlására a nehéz anyagi körülmények között élő nagycsaládos Körmöczi Antal családi házán végezték el a hőszigetelést, díjtalanul. Szerdán délelőtt Sarnyai Károly, a Cnesa OMI igazgatója, Nyilas Mihály, Magyarkanizsa község elnöke, valamint Bunford Tivadar, a Masterplast YU Kft. igazgatója mondott beszédet az elkészült háznál, majd elhelyezték a támogatók nevével ellátott emléktáblát. A pályázat sikeres lebonyolításához a szigetelőanyagról, a polisztirolról a szabadkai székhelyű Masterplast YU Kft. gondoskodott. A tanfolyamot támogatta Nagy István cége, a Jumol, valamint Losonc Ferenc vállalkozása, az Ács Feri. A projektum megvalósításához hozzájárult Magyarkanizsa önkormányzata, valamint a Pannon Forrás Első Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszter. A diplomaosztást megelőzően dr. Zsoldos Ferenc, az MNT alelnöke beszédében hangsúlyozta, hogy a délvidéki felnőttoktatás egyik alappillére a Cnesa, ezért az itt megvalósult képzés példaértékű. Molnár György, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kárpát-medencei Hálózatok Fejlesztésével megbízott vezetője kiemelte, hogy a képzés annak az energiatakarékosságot és az alternatív energiák felhasználását szorgalmazó programnak a folytatása, amelyben korábban a Pannon Forrás Első Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszter, illetve néhány építőipari és energetikai klaszter állapodott meg, éppen Magyarkanizsán. A sikeresen levizsgázott 26 hallgatónak a Cnesa pincehelyiségében Sarnyai Károly igazgató adta át a diplomákat.

M. I.

(Forrás:VajdaságMA)

Felhívás az MNT Európai Unió-s civil jó gyakorlatok című konferenciájára

2013.04.18.

A Magyar Nemzeti Tanács a Civil Konzultatív Testület megalakításával és a Vajdasági Magyar Civil Stratégia megalkotásával olyan hiánypótló feladatot vállalt fel, amelyre már igen nagy szüksége volt a vajdasági magyar civil szférának, ez pedig az együttgondolkozás és együttműködés intézményessé és hatékonyabbá tétele.

Civil szervezeteink az elmúlt időszakban igen nagy kihívások előtt álltak, a szervezeteknek ugyanis a közösség érdekvédelme, a felvállalt feladatok elvégzése és a minőséges programok megszervezése mellett az egyre kevesebb szerbiai és magyarországi támogatások ellenére is meg kell teremtenie a feltételeket a szervezet működéséhez és fejlődéséhez, s erre az utóbbi időben az Európai Unió-s támogatások lehívása jelenthet megoldást.

Annak érdekében, hogy civil szervezeteink minél felkészültebbek legyenek az Európai Unió-s programok megvalósításában és a támogatások lehívásában, a Magyar Nemzeti Tanács tanácskozást szervez Európai Unió-s civil jó gyakorlatok címmel.

A tanácskozásra 2013. április 27-én, szombaton 10 órai kezdettel kerül sor a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (Strossmayer utca 11. ) dísztermében. Várjuk a civil szervezetek képviselőinek jelentkezését.

A konferencia pontos programja és a jelentkezési lap a www.mnt.org.rs honlapon találhatóak. A kitöltött jelentkezési lapot a zsoldos@mnt.org.rs e-mail címre várjuk 2013. április 23-áig.

 

PROGRAM

 

(Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka)

2013. április 27., 10.00–15.00

· Regisztráció (9.30–10.00)

· Plenáris rész (10.00–12.00):

– Zsoldos Ferenc (Magyar Nemzeti Tanács, alelnök): Köszöntő, a rendezvény megnyitása

– Dr. Varga László (Vajdasági Magyar Szövetség, parlamenti képviselő; Képviselőház Európai Integrációs Bizottsága, alelnök): Szerbia az Európai Unió-s integráció útján

– Sergej Vujačić (TACSO - Technical Assistance for Civil Society Organizations, projektfelelős): A TACSO munkájának és az Európai Unió által a szerbiai civil szervezetek számára finanszírozott programoknak a bemutatása

– Ocskay Gyula (Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata, Budapest, elnök): A határon átívelő együttműködés lehetőségei és eddigi tapasztalatai

– Ricz András (Regionális Tudományi Társaság, Szabadka, elnök): A vajdasági magyar civil szervezetek eddigi sikerei az Európai Unió-s programokon

· Állófogadás (12.00–13.00)

· Szekcióülések (13.00–15.00)

a) Ifjúsági szekció (moderátor: Saláta Ugrai Zoltán):

– Vajda Árpád (Mobilitás DARISZI, Szeged, irodavezető): A Youth-programból végrehajtott magyarországi ifjúsági jó gyakorlatok

– Kiss-Patik Péter (Kulturális és Szabadidő Egyesület, Bordány, elnök): Bordány mint ifjúsági mintamodell

– Saláta Ugrai Zoltán (Magyar Nemzeti Tanács, Ifjúsági Bizottság, elnök): Vajdasági ifjúsági tapasztalatok az uniós programok terén

b) Közösségfejlesztési szekció (moderátor: Fejsztámer Róbert):

– Molnár Zsolt (Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület, Baja): A Leader-program bemutatása

– Gyulai Tamás (Szeged): Tapasztalatok az „Európa a polgárokért” program kapcsán

– Fejsztámer Róbert (Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ, Magyarkanizsa, igazgató): Szerbiai tapasztalatok a közösségfejlesztés területén (nyitott EU-s források)

c) Humánerőforrás-fejlesztési szekció (moderátor: Molnár Verona):

– Bodó Barna (Szórvány Alapítvány, Temesvár, elnök): Szórványmagyar területen megvalósított oktatási jó gyakorlatok bemutatása

– Erős Ervin (Európai Unió Szerbiai Delegációja, Újvidék Város Önkormányzata, pénzügyi és szociális tanácsadó): Európai Unió-s szociális trendek és pályázati lehetőségek

– Molnár Verona (Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány, Szabadka, szakmai koordinátor): Civil képzési példák Vajdaságból

(Forrás: VajdaságMA)