Hírek, pályázatok

Üzleti képzés falusi hölgyeknek

2016.12.09.

Sikeresen befejeződött a „Biznis ne čekaj! PLANIRAJ!“ elnevezésű, 15 iskolai órát magában foglaló képzés, amelyet kilenc fő részvételével a Cnesa OMI épületében tartottak Magyarkanizsán.

A képzést a Tartományi Munkaügyi, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági Titkárság (új elnevezése: Tartományi Szociálpolitikai, Népesedéspolitikai és Nemi Egyenjogúsági Titkárság) támogatásával a magyarkanizsai székhelyű FERHA Felnőttképzők Regionális Hálózata civilszervezet szervezte és bonyolította le.

A tanfolyam fő célja az volt, hogy a vidéken, falvakban élő hölgyek elsajátítsák az üzleti terv írásához szükséges tudást, gyakorlatot, ezáltal pedig növeljék esélyeiket, versenyképességüket a munkaerőpiacon. Emellett a résztvevők megfelelő tudást és információt is szereztek saját vállalkozás indításához.

A képzés elméleti és gyakorlati részből, valamint személyes konzultációból állt. A főbb témakörök a következőek voltak: a különböző vállalkozási formák előnyei és hátrányai, adófajták, a vállalkozás bejegyzésének jogi háttere és folyamata, marketing, költségek és bevételek stb.

A tanfolyam előadásait Kaszás Judit közgazdász-adótanácsadó tartotta, aki több évtizedes könyvelői és tízéves üzletiterv-író tapasztalattal rendelkezik.

A képzés sikeres befejezését elismerő bizonylatok átadására 2016. december 7-én került sor.

А Magyarkanizsa község önkormányzata által támogatott „Magabiztos iskolakezdés“ elnevezésű projektum

2016.07.12.

A magyarkanizsai székhelyű Felnőttképzők Regionális Hálózata „FERHA” civil szervezet 2016 márciusában sikeresen pályázott a Magyarkanizsa község önkormányzata által a Civilszervezeti projektumok támogatására meghirdetett nyílt pályázaton.

A projektum célja egy 60 órás teljesen ingyenes foglalkozássorozat megszervezése és lebonyolítása. A képzésbe 10 iskola-előkészítős gyerek kapcsolódott be, akik ősszel fogják megkezdeni általános iskolai tanulmányaikat.  A képzés során megtanulják érzékelni és értékelni a dolgokat és az őket körülvevő világot, látni, szemlélni, elmélyülni. Lehetőség nyílik a grafomotorikus képességük fejlesztésére, ami az írástudás alapja. Hangsúlyt fektetnek a szem és a kéz koordinációjára, továbbá a keresztcsatornák fejlesztésére (ami a látott, hallott, tapintott információk összekapcsolásának készsége). Ennek a korosztálynak gondot jelent az irányok (előre-hátra) és a „jobb-bal” megtanulása is, amiben a játékos foglalkozások szintén segítenek. A kis létszámú csoportban megvalósuló foglalkozások során lehetőség van a gyerekek egyéni felmérésére, fejlesztésére és a gyerekek egyéni igényeinek kiszolgálására.

A csoportos, élmény alapú játékokon keresztül szinte észrevétlenül tanulhatnak a gyerekek, és zajlik a fejlesztésük. A pozitív megerősítés és a sikerélmény által önbizalomra tesznek szert, megtanulják kifejezni önmagukat, és nem fogják traumaként megélni az iskolakezdést. Szeptemberben felkészülten fognak az iskola által támasztott kihívások elé állni. A tanulási nehézségek leküzdése pozitív hatással lesz a gyerekek tanulmányi eredményére, ami hosszú távon kihatással lehet az életben való boldogulásukra. A képzés befejezése előtt a szülőknek lehetőségük lesz egy konzultációra a foglalkozást vezető szakemberrel. A beszélgetés során a foglalkozásvezető beszámol a szülőknek a képzésen tapasztaltakról, milyen problémát észlelt a gyereknél, mi mindent sikerült leküzdenie a gyermeknek a képzés során, milyen nehézségei lehetnek a gyereknek az iskolában és miben tudja a szülő saját maga is segíteni gyermeke fejlődését.

A foglalkozások 2016.06.27. és 2016.08.05. között kerülnek lebonyolításra munkanapokon 9 és 11 óra között. A kurzus vezetője Baráth Mária óvónő.

Számítógépes tanfolyamot szerveztek általános iskolásoknak Magyarkanizsán

2016.05.10.

Számítógépes tanfolyamot szerveztek általános iskolásoknak Magyarkanizsán

A Tehetséges tanulók fejlesztése az információs technológia területén és a biztonság az interneten elnevezésű projekt befejezéséről tartottak ma délután sajtótájékoztatót Magyarkanizsán a Cnesa Oktatási és Művelődési Intézményben. A 34 órás számítógépes tanfolyamba 15 általános iskolás tanulót kapcsoltak be, akiket mobiltelefonos applikációk készítésére készítettek fel, és az internet gyermekeket fenyegető veszélyeiről is hallottak ismertetőt. Miután a tanulók bemutatták az általuk kidolgozott alkalmazásokat, szüleik jelenlétében átvették a tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló bizonylatokat. A Felnőttképzők Regionális Hálózata, a Cnesa és a Tisza Menti Regionális Fejlesztési Központ közös projektjét a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági Titkárság támogatta.

Kókai Anasztázia, informatikatanár, Magyarkanizsa: „Az első órán még úgy haladtunk, amikor felmértem, hogy mi az alaptudásuk, hogy mutattam nekik projektorral a feladatokat, magyaráztam, hogy hogy néz ki a kezelőfelülete az applikációnak, de azt tapasztaltam, hogy jobb, ha készítek egy prezentációt, és azt minden diák saját tempójában tudja követni, és saját tempójában tud alkalmazásokat készíteni.”

 

 

„Egy szoknya, egy nadrág – avagy a papírtól a ruháig”

2015.08.28.

2015. augusztus 26-án 13 órai kezdettel kiosztásra kerültek a bizonylatok a szabó-varró tanfolyamot sikeresen befejezett hölgyeknek.

A bizonylatokat dr. Bimbó Mihály Magyarkanizsa polgármestere és Sarnyai Károly a FERHA civil szervezet elnöke osztotta ki.

A képzést 13 falun élő hölgy fejezte be.

A 120 órás képzés 2015. május 25-e és 2015. augusztus 19-e között zajlott le. A résztvevőknek a képzésen való részvétel teljesen térítésmentes volt, ugyanis 2015.01.16-án Magyarkanizsa polgármestere dr. Bimbó Mihály nyílt pályázatot írt ki civilszervezeti projektumoknak a 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására.

A civilszervezeti projektumoknak a 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására szánt eszközök összege: 8.400.000,00 dinár volt, amely összegből 47 civil szervezet kapott támogatást. A pályázók között volt a magyarkanizsai székhelyű Felnőttképzők Regionális Hálózata „FERHA” civil szervezet, mely az „Egy szoknya, egy nadrág – avagy a papírtól a ruháig” című projektumával 150.000 dinár támogatást nyert. A tanfolyam helyszínét az oromi Helyi Közösség biztosította, teljesen térítésmentesen, a Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény pedig a varrógépeit bocsájtotta a hallgatók rendelkezésére szintén teljesen térítésmentesen.

Az ilyen fajta képzések megvalósításának célja, hogy növeljék a falvakban élő hölgyek versenyképességét a munkaerőpiacon.

                       

Betegápoló-képzés

2015.08.28.

A Nők Kishegyesi Fóruma akkreditált képzést szervezett – Hamarosan új képzés indul a felnőtteket befogadó családok számára

Lakatos János

2015. augusztus 25., 17:12

A múlt hétvégén betegápoló-képzés kezdődött Kishegyesen, a Nők Kishegyesi Fórumának szervezésében. A képzést a Caritas szakemberi tartják, 24 résztvevője van, és a munkaügyi és szociális minisztérium támogatásával valósul meg. A képzésnek az is célja, hogy a házi betegápolási szolgálat elnyerje a működéshez szükséges licencet, számolt be lapunknak Zsidai Erzsébet, a Nők Kishegyesi Fórumának elnöke.

– Ezt a képzést azért indítottuk, hogy megerősítsük a házi betegápolási szolgálatot. A lényege, hogy a szolgálat tagjai tanúsítványt kapnak, s ennek alapján a későbbiekben a szolgálat is megkapja a licencet a házi betegápolási szolgáltatás végzésére. Ugyanakkor lehetőség adódott, hogy a szolgálat tagjain kívül mások is részt vegyenek a képzésen, így néhány helybéli, munkanélküli hölgyet is bekapcsoltunk a programba. A végén minden résztvevő kapni fog egy tanúsítványt, amelyet az Európai Unió területén is elfogadnak. Ez azért fontos, mert sok kishegyesi asszony külföldön vállal betegápolást – mondta el Zsidai.

A hétvégén a képzés első része zajlott le, ezen a résztvevők a betegápolás pszichológiai részével ismerkedtek meg. Többek között olyan témákkal is foglalkoztak, hogy hogyan tudják elfogadtatni magukat a beteggel, milyen az egymás közti kommunikáció stb. A képzés második része csütörtökön fog kezdődni, és ez alkalommal a betegápolás fizikai részét sajátítják el a résztvevők, számolt be a női fórum elnöke, majd kiemelte, hogy a képzés azért is fontos, mert aki befejezi, azt magán-betegápolásra is ajánlhatják. A képzést követően az akkreditált betegápolók bele fognak kerülni egy adatbázisba.

– A szolgálat egy új feladata, hogy felállítson egy adatbázist, amelybe belekerül mindenki, aki házi betegápolással szeretne foglalkozni valamilyen formában. Azok nevét is belevesszük, akik külföldön dolgoznak betegápolóként, de meghatározott időszakonként hazajárnak. Ha szükség mutatkozik, akkor ittlétük alatt őket is tudnánk alkalmazni, meghatározott időre – mondta Zsidai.

A Nők Kishegyesi Fórumának további képzésekre vonatkozóan is vannak tervei. Lényeges probléma a segítségre szoruló felnőttek elhelyezése, ezért a fórum következő képzése erre fog irányulni.

– Hamarosan indulni fog egy újabb képzésünk felnőtteket befogadó családok számára. Ez hasonlóan működne, mint a gyerekeket gondozó családok, csak az általunk kiképzett családok felnőtteket fogadnak majd be. Erre a képzésre is várjuk az érdeklődőket – mondta el az elnök.

Forrás:

http://www.magyarszo.com/hu/2808/egeszseg_egeszsegugy/131977/Beteg%C3%A1pol%C3%B3-k%C3%A9pz%C3%A9s.htm

Középpontban a duális szakképzés fejlesztése

2015.06.02.

A szakemberek szerint az elmúlt években elmaradt az iskolai szakképzésnek és a hétköznapi társadalmi valóságból fakadó igényeknek az összehangolása

Máriás Endre

2015. június 2., 08:45

A duális szakképzés fejlődési lehetőségeinek feltárásával kapcsolatos elképzelésekről tartottak műhelymunkát a hétvégén Zentán, a helyi Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolában a szabadkai székhelyű Probitas Civil Szervezet szervezésében. A műhelymunka A szakképzésben és felnőttképzésben oktatók továbbképzése a duális szakképzésről, mint jó gyakorlatról elnevezésű projektum keretében valósult meg.

A rendezvény első részében a magyarországi Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal illetékesei bemutatták az NFA KA 15/2012 elnevezésű projektum eredményeit, majd a résztvevők több különböző téma kapcsán is megosztották egymással tapasztalataikat. Szó esett egyebek mellett a stratégiai partnerségek és a szektorközi együttműködések lehetőségeiről, a szakképző iskolák együttműködési lehetőségeiről, valamint az Erasmus+ pályázati lehetőségekről is.

A duális szakképzés célja az, hogy a szakképzésben részt vevő diákok valós körülmények között, vállalatokban szerezhessék meg a szakmai gyakorlatukat, hangsúlyozta Kovátsné Vörös Ágnes, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakmunkatársa, hozzátéve, mindehhez nélkülözhetetlen az oktatási intézmények és a vállalatok együttműködése. Mint mondta, az ilyen típusú fejlesztések megvalósításához nemcsak a munkaerő-piaci igényeket kell összegyűjteni, hanem az oktatásban részt vevő szakemberek tapasztalatait is, mind az anyaországban, mind a határon túli területeken, éppen ezért tartották rendkívül fontosnak a Zentán megtartott műhelymunka életre hívását is.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal illetékesei, valamint A szakképzésben és felnőttképzésben oktatók továbbképzése a duális szakképzésről, mint jó gyakorlatról elnevezésű projektum vezetői fontosnak tartják az olyan lehetőségek feltárását, amelyek mind az oktatási intézmények, mind a vállalatok számára hasznot hozhatnak, emelte ki Kerényi György projekttanácsadó, aki elmondta, a Magyar Állandó Értekezlet 2015-öt a külhoni magyar szakképzés évévé nyilvánította, ehhez kapcsolódik az a projektum is, amely egy hosszú konferencia- és konzultációsorozatot ölel fel szerte a Kárpát-medencében.

– A határon túli régiókban elsősorban azokat a helyszíneket keressük fel, ahol magyar nyelven is oktató középfokú szakképző intézmények vannak, illetve olyan cégek, amelyek érdekeltek a szakiskolák diákjainak a képzésében. Azt szeretnénk ugyanis feltérképezni, hogy melyek azok a hasonlóságok és különbözőségek, amelyeknek az összegzése hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több magyar diák iratkozzon olyan szakképző iskolába, ahol magyar nyelven sajátíthatja el az általa választott szakma alapjait – magyarázta Kerényi György, aki elmondta, a technológiailag nagyon gyorsan fejlődő világban mindenütt egyre nagyobb szerep jut a szakképzésnek, éppen ezért fel kell ismerni annak fontosságát, hogy nem iratkozhat mindenki egyetemre vagy főiskolára, ugyanakkor látni kell annak jelentőségét is, hogy mivel nagyon sok szakterületen számottevő hiány tapasztalható a megfelelő képzettségi szinttel rendelkező szakemberek tekintetében, ezért – ahogy fogalmazott – mielőbb vissza kell adni ezeknek a szakmáknak a rangját. – A tapasztalatok azt mutatják, hogy az elmúlt évek során elmaradt az iskolai szakképzésnek és a hétköznapi társadalmi valóságból fakadó igényeknek az összehangolása. Ezt kellene valahogy úgy helyreállítani, hogy az iskolai oktatás azon nélkülözhetetlen elemei mellett, amelyek nagyobb részben az elméleti és kisebb részben a gyakorlati alapok megadására irányuló törekvésekben jutnak kifejezésre, egyre nagyobb hangsúlyt kapjon az is, hogy a gazdasági szereplők, a kis- és nagyvállalkozások, a multi cégek vagy akár az egyéni vállalkozók milyen szakembereket szeretnének annak érdekében, hogy megfelelőképpen prosperálhasson a működésük, és ehhez szeretnénk egy működőképes gyakorlatot és előremutató rendszert kialakítani – fejtette ki Kerényi György. Elmondta, mivel tapasztalataik szerint a cégek részéről nem mindig tapasztalható megfelelő együttműködési készség a duális képzés megvalósítására, a határon túli régiókban működő vállalatok számára szeretnének segítséget nyújtani az olyan közvetlen gazdasági kapcsolatok kialakításában is, amelyek érdekeltté tehetik őket abban, hogy részt vegyenek az ilyen típusú projektumokban.

A zentai műhelymunkát a szabadkai székhelyű Probitas Civil Szervezet hívta életre, amelynek illetékesei néhány nappal korábban, május 22-én Szabadkán is tartottak egy ehhez hasonló rendezvényt, és a következő hetekben továbbiakat is terveznek.

– Ugyan Szerbiában a teljes körű duális szakképzés megvalósításának még vannak akadályai, a tapasztalat azt mutatja, hogy a szakközépiskolák ennek ellenére kreatívan feltalálják magukat. Igazából a duális oktatásnak az lenne a lényege, hogy a tanulók ne csak tömbösített szakmai gyakorlaton vegyenek részt, hanem az iskolaév túlnyomó részében valódi munkakörnyezetben tanuljanak, gyakorló szakemberek felügyelete mellett. Vannak olyan szakmacsoportok, amelyek esetében ezt könnyebben meg lehet valósítani, mint például az egészségügy, például műszaki területen azonban már nehezebb dolguk van az iskoláknak. Minden szakirány esetében az iskola stratégiai partnereként meg kell hogy jelenjenek a cégek, amelyek nemcsak befogadják a tanulókat, hanem valóban tanítják is őket – hangsúlyozta Pásztor Krisztina, a Probitas Civil Szervezet elnöke, hozzátéve, ezért is tűzték ki célul azt, hogy a műhelymunkák alkalmával lehetőséget biztosítanak a szakemberképzés mindkét szereplőjének a kétirányú kommunikáció kialakítására, illetve megerősítésére.

Forrás: http://www.magyarszo.com/hu/2724/kozelet_oktatas/128059/K%C3%B6z%C3%A9ppontban-a-du%C3%A1lis-szakk%C3%A9pz%C3%A9s-fejleszt%C3%A9se.htm

SZABÓ-VARRÓ TANFOLYAM

2015.03.30.

A magyarkanizsai FERHA civil szervezet és a Cnesa OMI közös szervezésében

INGYENES

SZABÓ-VARRÓ

tanfolyam indul Oromon

http://cnesa.rs/images/education/varrotanf.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

A képzést Magyarkanizsa Község támogatja

Jelentkezési határidő: ÁPRIL. 15.

Telefon: 024/874 – 077 és  873 – 043

E-mail: edukacija@cnesa.rs

Kecskeméten megalakult a határon túli szakképzést segítő klaszter

2015.03.23.

Kecskeméten aláírták a Duna Régió Szakképzési Klaszter alapító okiratát, amely a határon túli magyarlakta területeken folyó a szakképzéshez és felnőttképzéshez nyújt támogatást.

 

Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára elmondta: a klaszterben hazai és határon túli szakképző intézmények, civil szervezetek és megyei önkormányzatok is részt vesznek, de a magyar állam is tagja.

http://www.vajma.info/kepek/2015/03/19/karpat_Kecskemeten-megalakult-a-hataron-tuli-szakkepzest-segito-klaszter.jpg  Odrobina László

Grezsa István, a nemzetpolitikai államtitkárság miniszteri biztosa arról beszélt, hogy a magyar kormány a szülőföldön maradás érdekében segít abban, hogy a határon túli magyar fiatalok komoly szakmai ismeretekhez jussanak, amely a helyi gazdaságot erősíteni fogja.

Fontosnak nevezte, hogy végre a "tettek mezejére" léptek és a szakképzés évéhez 500 millió forintot is rendelt a költségvetés, amelyre pályázni lehet tanműhelyek, tangazdaságok fejlesztésre, szakmai együttműködés kialakítására.

Emlékeztetett arra, hogy Kolozsváron és Beregszászon is Orbán Viktor miniszterelnök átadott egy-egy magyar tannyelvű szakképző intézményt.

Grezsa István örvendetesnek nevezte, hogy a kolozsvári szakképző intézménybe való jelentkezések nem a magyar tannyelvű gimnáziumból vont el a diákokat, hanem a román tannyelvű képzésből sikerült hallgatókat toborozni.

Palotás József, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal főigazgató-helyettese elmondta, hogy Hargita megyéből indult a kezdeményezés, hogy az eddigi szakmai együttműködést egy klaszter keretei között folytassák.

Szólt arról, hogy a nemzetpolitikában 2015 a szakképzés éve, melynek egyik célkitűzése, hogy a duális szakképzés a határon túl is erősödjön, ennek az érdekében jött létre a klaszter.

Az együttműködési klasztert aláírók között volt Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának az elnöke, aki az MTI-nek elmondta, hogy a fiatalok szülőföldön maradásában jelent komoly segítséget a magyar kormány támogatása, valamint a klasztertagok együttműködése.

Fontosnak nevezte, hogy "a fiatalok lássanak jövőképet" szülőföldjükön, és olyan szakmunkát tudjanak vállalni, hogy akár önfenntartóként, akár vállalkozóként, akár szakmunkásként otthon megtalálják a boldogulásukat.

Szavai szerint, "Romániában a szakképzés szét lett verve, igazából padlón van", ezért nem várhatnak arra, hogy mikor oldják meg központilag.

A klaszter alapító okiratát mintegy húsz együttműködő szervezet, közöttük szakképző, felnőtt képző, felsőoktatási és kutató intézmény, szakmai kamara, civil szervezet és önkormányzat írta alá. A határon túli régiók közül a Vajdaságból, Erdélyből, Kárpátaljáról és Felvidékről is voltak aláírók. (MTI)

Forrás:
http://www.vajma.info/cikk/karpat/10614/Kecskemeten-megalakult-a-hataron-tuli-szakkepzest-segito-klaszter.html